Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Istorija
Vizija, misija, vertybės
Mokyklos ryšiai
Pasiekimai
Projektai
Parama
Mokyklos ryšiai

       ·        Joniškio rajono savivaldybė (Livonijos g. 4, Joniškis) - steigėjo funkcijos.

 

·        Joniškio rajono mokyklos (Joniškio rajonas) - specialiojo ugdymo rajone problemų sprendimas, tęstinio ugdymo klausimai, darbo patirties refleksija, bendri saviraiškos renginiai.

 

·        Joniškio rajono savivaldybės administracija (Livonijos g. 4, Joniškis) - mokinių pavėžėjimas, socialinė parama, vaiko teisių apsaugos klausimai.

 

·        Joniškio rajono seniūnijos (Joniškio rajonas) -mokinių priežiūra ir aprūpinimas namuose, lankomumas.

 

·        Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla.

 

·         Šiaulių ,,Ringuvos" specialioji mokykla.

 

·        Linkuvos specialioji mokykla.

 

·        Gruzdžių vaikų socializacijos centras.

 

·        Žagarės miesto seniūnija.

 

·        Žagarės kultūros centras.

 

·        Žagarės regioninis parkas.

 

·        Valstybinių miškų urėdija, Joniškio regioninis padalinys, Žagarės girininkija.

 

·         Latvijos respublikos Lielplatonės specialioji mokykla.

 

·        Latvijos respublikos Berzupės specialioji mokykla.

 

·        Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" - bendradarbiavimas popamokinėjė mokinių veikloje.

 

·        Ventos socialinės globos namai.

 

 • Joniškio rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba.
 • Joniškio rajono savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyrius.
 • Vaiko teisių apsaugos skyrius
 • Neįgaliųjų klubas „Vyšnelė“
 • Šiaulių apskrities VPK migracijos skyriaus Joniškio grupė.
 • Joniškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
 • Joniškio krepšinio muziejus.
 • Joniškio rajono sporto centras.
 • Šiaulių „Aušros“ muziejus.
 • Šiaulių miesto jaunųjų gamtininkų centras.
 • Joniškio rajono švietimo centras.
 • Šiaulių darbo rinkos mokymo centras.
 • Joniškio rajono Žemės ūkio mokykla.
 • Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.