Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Ugdymo planai
Pamokų laikas
Pamokų tvarkaraščiai
Neformalus ugdymas
Renginiai
Pagalba mokiniams
Ugdymas karjerai
Pagalba mokiniams


SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA
:

 

Dirba socialinė pedagogė Marinė Vaitekūnienė. 

Socialinio pedagogo darbo planas 2018 - 2019 m.m.

Socialinės pedagogės darbo kryptys:

 

Pagalbos turinys

Pagalbos forma

Vykdytojas

Pagalba vaikui nelankančiam mokyklos, vėluojančiam į pamokas atvejais

Individualus pokalbis

Elgesio kontrolė

Tėvų informavimas apie vaiko elgesį

Socialinis pedagogas

Klasių auklėtojai

Parama vaikui fizinės ir psichinės sveikatos susilpnėjimo atveju

Individualus pokalbis

Konsultacija su medikais

Tėvų informavimas apie vaiko sveikatos būklę

Socialinis pedagogas

Slaugytoja

Pagalba moksleivėms, suinteresuotomis ir bandančiomis ankstyvą lytinį gyvenimą

Individualus pokalbis

Suteikti informaciją vaikų auginimo ir auklėjimo klausimais.

Ugdyti praktinius, kontraceptinių priemonių naudojimo įpročius

Socialinis pedagogas

Pavaduotojas ugdymui

Slaugytoja

Pagalba šešiolikmečiams, norintiems palikti mokyklą nebaigus pagrindinio ugdymo programos

Individualus pokalbis

Trišalis pokalbis: mokinys, socialinis pedagogas, tėvai

Socialinis pedagogas

Klasės auklėtojas

Pagalba naujai atvykusiems mokiniams, turintiems adaptacijos problemų

mokykloje

Individualus pokalbis.

Aptarti adaptacijos procesą trišaliame pokalbyje: socialinis pedagogas, mokinys, klasės ar grupės auklėtojas.

Socialinis pedagogas

Pavaduotoja ugdymui

Klasių ir grupių auklėtojai

Profesinis orientavimas. Pagalba 10 klasės mokiniams renkantis profesiją

Individualus pokalbis

Suteikti informaciją apie galimybę įgyti profesiją ir pasirinkti atitinkamą profesinę ugdymo įstaigą

Socialinis pedagogas

Klasių auklėtojai

Pagalbos turinys

Pagalbos forma

Vykdytojas

Parama vaikui pykčio ir agresijos atvejais

Paėmimas iš grupės

Individualus pokalbis

Konsultacijos su specialistais

Socialinis pedagogas

Slaugytoja

Pagalba patyrusiam smurtą: įvairaus pobūdžio įžeidinėjimų, materialinio išnaudojimo bei sumušimų atvejais

Individualus pokalbis

Darbas su grupe (tarpusavio santykių reguliavimas)

Bendravimas su teisėsaugos darbuotojais

Socialinis pedagogas

Pavaduotojas ugdymui

Klasių ir grupių auklėtojai

Pagalba mokiniui įvykdžiusiam teisėtvarkos pažeidimus

Individualus pokalbis

Pažeidėjo elgesio korekcija (pritaikyti auklėjimo-ugdymo metodus, įtraukiant juos į darbinę veiklą)

Teisėsauga

Socialinis pedagogas

Pavaduotojas ugdymui

Auklėtojai

Pagalba mokiniui pranešusiam apie netinkamą tėvų elgesį (fizinis ir psichologinis smurtas)

Individualus pokalbis

Analizuoti informaciją

Informuoti seniūnijų socialinius darbuotojus, vaiko teisių apsaugos tarnybą, teisėsaugą

Socialinis pedagogas

Pavaduotojas ugdymui

Auklėtojai

Parama vaikui, kai iškyla problemų bendraujant su suaugusiais: mokytojais, grupių auklėtojais, tėvais

Individualus pokalbis

Aptarti ugdymo procesą (gal jis klaidingas) trišaliame pokalbyje: socialinis pedagogas, mokinys, dalyko mokytojas (tėvai, auklėtojai)

Socialinis pedagogas

Pavaduotojas ugdymui

 

Parama mokiniui iškilus konfliktinei situacijai tarp formalių ir neformalių grupių

Individualus pokalbis

Formuoti vaiko gebėjimą pažinti ir įvertinti save, savo charakterį

Mokyti atskirti gėrį nuo blogio

Socialinis pedagogas

Pavaduotojas ugdymui

 

Pagalba mokiniui padidinto lytinio suinteresuotumo vienas kitam atveju

Individualus pokalbis

Teikti žinias lytinio švietimo klausimais

Formuoti atsakingą požiūrį į lytinius santykius

Socialinis pedagogas

Slaugytoja

Auklėtojai

Parama mokiniui, įtarus jį vartojant alkoholį ar rūkant

Individualus pokalbis

Tinkamai pritaikyti prevencinę veiklą. Suteikti informaciją apie alkoholio ir rūkymo žalą. Atskleisti gyvenimo be žalingų įpročių privalumus

 

Socialinis pedagogas

Slaugytoja

Auklėtojai