Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Pavėžėjimas
Maitinimas
Aprūpinimas
Apgyvendinimas
Dienos centras
Maitinimas

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKINIŲ MAITINIMO LAIKAS VALGYKLOJE 

KULTŪRINGO ELGESIO BENDRABUČIO VALGYKLOJE TAISYKLĖS

Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas  

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

Kasdieninio mokinių maitinimo apskaita
(forma)