Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Pavėžėjimas
Maitinimas
Aprūpinimas
Apgyvendinimas
Dienos centras
Pavėžėjimas

 

   Teikiamas pradinis specialusis ir pagrindinis specialusis mokymas. Vykdoma socialinė veikla susijusi su mokinių apgyvendinimu bendrabutyje, mokinių maitinimu, mokinių aprūpinimu rūbais ir avalyne, vadovėliais ir mokymo priemonėmis bei pavežėjimu. 

PAVĖŽĖJIMAS  

  2018 - 2019m. m. Žagarės specialiosios mokyklos mokinių atvežimo į mokyklą ir išvežimo iš mokyklos  maršrutai