Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Administracija
Pedagogai
Mokiniai
Savivalda
Asmens duomenų apsauga
Mokiniai

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2018-2019 MOKSLO METŲ  MOKINIŲ SĄRAŠAS