Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Administracija
Pedagogai
Mokiniai
Savivalda
Asmens duomenų apsauga
Savivalda

 

MOKYKLOS TARYBA 

 

1. Aušra Pavelkienė – mokyklos tarybos pirmininkė

 

2. Rasa Meižytė – mokyklos tarybos sekretorė

 

3. Jelena Ramašauskienė – narys

 

4. Aida Klapatauskienė – narys

 

5. Ernestas Rekis – narys 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  

1. Rita Bagdanovienė – komisijos pirmininkė

 

2. Marinė Vaitekūnienė – narys

 

3. Jelena Ramašauskienė – narys

 

4. Svaja Meškienė – narys

 

5. Vilija Liepa – narys

 

 

 

ATESTACINĖ KOMISIJA  

 

 

Sniegutė Kukanauskienė – komisijos pirmininkė

 

Onutė Tikniuvienė - komisijos sekretorė

 

Svaja Meškienė – narys

 

Aušra Pavelkienė – narys

Aušra Lukšaitė Lapinskienė - narė, paskirta steigėjo Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.


 

 

TURTO NURAŠYMO KOMISIJA  

1. Rita Bagdanovienė – pirmininkė

 

2. Rūta Petrylienė – narys

 

3. Rasa Meižytė – narys

 

4. Dalia Kavaliauskienė – narys

 

5. Sandra Milkintienė – narys

 

 

VIRTUVĖS PATIKROS KOMISIJA 

1. Marinė Vaitekūnienė

 

2. Svaja Meškienė

 

3. Onutė Tikniuvienė

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

 

 

 

 

 

1. Marinė Vaitekūnienė – komisijos pirmininkė

 

2. Rasa Meižytė – narys

 

3. Svaja Meškienė - narys