Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2017 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ  VYKDYMĄ 2017 M. II PUSMETĮ 


 

Korupcijos prevencijos komisijos   darbo reglamentas   

Korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programos priemonių plano įgyvendinimas už 2015 metus

 

Korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programos priemonių plano įgyvendinimas už 2016 metų I-mą pusmetį 

Korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos priemonių plano įgyvendinimas už 2016 metų II-rą pusmetį  

Korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos priemonių plano įgyvendinimas už 2017 metų I-mą pusmetį  

Antikorupciniai renginiai 2015 m. 

Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-87 „Dėl pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo patvirtinimo“

Žagarės specialiosios mokyklos korupcijos prevencijos komisija :
Marinė Vaitiekūnienė, socialinė pedagogė- pirmininkė; Nariai: Svaja Meškienė, mokytoja, Rasa Meižytė, mokytoja. 

Asmenų aptarnavimo kokybės ir korupcijos apraiškų vertinimo anketa

 Jei susidūrei su KORUPCIJA - pranešk STT