Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Ugdymo planai
Pamokų laikas
Pamokų tvarkaraščiai
Neformalus ugdymas
Renginiai
Pagalba mokiniams
Ugdymas karjerai
Ugdymas karjerai

MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI PASLAUGOS MOKYKLOJE 

PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS