Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Ugdymo planai
Pamokų laikas
Pamokų tvarkaraščiai
Neformalus ugdymas
Renginiai
Pagalba mokiniams
Ugdymas karjerai
Pamokų laikas


 

Specialiosios klasės, SĮUK

 
I pamoka 9.00 - 9.40
 
II pamoka 9.50 – 10.30
 
III pamoka 10.40 – 11.20
 
IV pamoka 11.30 – 12.10
 
V pamoka 12.20 – 13.00
 
VI pamoka 13.25 – 14.05
 
VII pamoka 14.30 – 15.10