Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Ugdymo planai
Pamokų laikas
Pamokų tvarkaraščiai
Neformalus ugdymas
Renginiai
Pagalba mokiniams
Ugdymas karjerai
Pamokų tvarkaraščiai


SĮU KLASĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 

PAMOKŲ
TVARKARAŠTIS 2-4 KL. 2018 - 2019 M. M.  

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 5-10 KL.  2018-2018 M.M.