Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Istorija
Vizija, misija, vertybės
Mokyklos ryšiai
Pasiekimai
Projektai
Parama
Istorija

ISTORIJA   
   Mokykla įsteigta 1960 m. rugsėjo 1 d. LTSR švietimo ministro 1960 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.162. 1972 m. balandžio 28 d. LTSR švietimo ministro įsakymu Nr.78 mokykla reorganizuota į pagalbinę mokyklą – ši data ir laikoma mokyklos gimtadieniu. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1997 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr.1222 mokyklos steigėjo funkcijos nuo 1997 m. spalio 1 d. perduotos Šiaulių apskrities viršininkui. Panaikinus apskritis, nuo 2010 m. liepos 1 d. mokyklos steigėju tampa Joniškio rajono savivaldybės administracija. 

MOKYKLOS DAINA
Išgalvosiu žemėj
Savo baltą taką,
Čia – rugsėjo žvaigždės,

Jų šilta šviesa.
Čia manos vaikystės
Ryto saulė teka,
Čia trapi vienatvė
Mano palikta.

Į ramybės salą,
Į vienatvės būstą
Atskubėsim, naštą
Skaudžią nešdami,
Kai gerumo šilto
Pasiilgto trūksta,
Kai pavargus dūžta
Saulė balzgana...

Čia skaudžiausi žodžiai
Sugula į žemę
Ir našta nukrinta
Nuo mūsų pečių,
Geria saulė godžiai,
Gilią versmę semia,
Žvaigždės tyliai sninga
Paryčiu giliu.